Top 100 - Current Balance

Address
1VDkNRi7PiTpaKNZnt47pUrzyxxCcvyKHKJ
2VVt8uABKAE56avHzmQY6RSGV7bpRhTxgKH
3VYB9Jtm3eSB55zGRY4qBkX3yahKVAnuAA5
4VHu9ZzF5sfaFsgAdhtEaukxTgMLoqD5BVx
5VHAEiXe1ocgRZQEzsuueaobj71XfCAtDnS
6VWXK8XUHm29rh4sFCKxSdEzFs7nNk8LRP7
7VN4LQRfkVfK4L4GLg2DBdHb1aFonKWBNdx
8VCyKjKG4o9vKJtzucfaWEXKjQk1hU8MUQn
9VZu8sN3vFMFB31qW2FEdHWXnJQqviCz8Nh
10VZuQ9hz9Hm2MkMLyxSgNp2PNTN6fo6ut8V
11VFhh7CjDqnhJBcvYLsXEqz4SaEL3yNi3cm
12VVkNeGT8nyPte5mPUXyfM7Mco5ABd3UCVD
13VNc9NkAR9doyPu3oEWquJrTAZGTHwrH8Hr
14VZnu9A2R7GKPfdD6xAHJAjwxrjdd6o1n1C
15VPZ6aL25BsHwf2yMaD9uTM5mWbXEvhSDgH
16VR6sdXZ1A7Nwnd6F8Fw7R9fXDzXhLLZWGx
17VNKd9MHsG2yCYAQ8Zb6v3HheLsdMTK9ZH5
18VSjGMazXt3zL5qCZjyaZwrtSkAsJdpZe4N
19VArfkMju8fyFmJd96zGuXztnwBiuffDdn1
20VW5i45Azh8gnUYUqcprEfw9GS8TX1CVXxn
21VQfnW972iCLZGhaArbi5Qww4st8zibNsQK
22VJNvtjj5qP2gMq426hV2NRw4UEAKoVmhB9
23VMGfH9soLF6Tw39xNZzMRhAe97uJWBR7jM
24VYvYBBxydSDerS24DbiyzwWtP9R6bp1u9X
25VKiFj9AZBHvgwzj8GLyd11vJv1noKKzH3a
26VUDMetW1FMpAchfcq9cAumGXZAhdibPdCV
27VKpwjFtziTWF37PTunPTG9RnHGPEMRJFsP
28VCVxMWaFPHhMyvzNkuyGfqEDox8r2xw5YL
29VB8MTHrS7H4Cho3ne4xSq2zLTFqnhdbcNC
30VJ7FYoNHdB8CD6sLjnVJQyymZt6bezYHKK
31VPG3XC8iHHpaK2q8QtVaHADweD7XAofuGK
32VXUUhYaNmFYAPHtpgJnRi238mSnRPnTbYG
33VKfwgimvYNT1hKkQquYTvAHUAcibrWQQgF
34VJiBk4BjgLoFuzVHVP2kJdJyru9SZZv1Ar
35VSGjFYgfZppyA163GLXBvMgTGX2pajEN6L
36VTqTQQmQ9VvaooGidvws418J1f6HEM8K7M
37VM8Pq2M6J4ygsdustSeiurhBvth4myKyJj
38VSFgvUftxAHuZwVuRsSzTtUJyWnko7ni83
39VXXXXXXXXXXXXXBurnVYiXXXXXXXWtucr6
40VMrf5xrG7T1L7TLfav22NJUADVis4n4Jgo
41VKwwdCf7fEGuLaVc1EXCaq1Rrkc3swpoiJ
42VN65p7eSBm8KVTcq245y8VR68ox3cGQ8ui
43VLLX1PELBPV2NWdxLdbcmVrgcxxJ3SYERs
44VPmdaG66tVuWu7tE69ZmxpGP5NrgMmYCRG
45VCZKub1DUDNc1fCir14KLiUY6BvfkP27s2
46VFQkJNtr4C3hZngk5ALvWQUiMLAz4189gs
47VDr1xVUwNwhzwooprVFBoB8Jt1kF6PfXLT
48VGuXmbUQe97eTmo1Z1Eh96PwnvcmCNeYQf
49VYiRe8kUAMReQgD9x2VfCgj2t1onBRrGtQ
50VCphw37KU7VdTEwSUeWT2286rQbeacuRxU
51VXSDVcpo6iAerupx3gZnjdP32vgZbnyuMN
52VG1hn63NGQbx24GRf8wxL2ADmJcouP2QVr
53VBYSRsFTBfj7BXyoKpMvsPXDJDsBGmC6AQ
54VFX6Kq9YcdAcHRB89Kgqt9ctnC6xbgWv6u
55VStMfPYkTD4qbS5ouYizRZb8RNR7koFz31
56VUogzrqoRydSLhTm7DKdF4r3XjBEBvp41E
57VJDXsQrjpwPouResSLvLYhAva7cRZMdQBi
58VApn5r1HEGVBTvsoCVWWBzTh25rA75V8MC
59VBXR52cbfxPw1NBC46VFW9CTHHv946uxEc
60VZeMD9uTrWpzeJZEUA3om6T1Vzkiuzd84U
61VHpbE8TomPgtS8oyJHUXtRrQmcS6azvCQv
62VY7eMe5xTMEZQP2axE4zUFPNvhM3kB74c7
63VVWKJZFWkUW6GgPrFiuyzEUCwEcvmDRC9U
64VXMpC8bD2sFmEiaFM7SEnkMfheoS76p3Yz
65VSubrtwwN3TVgskdZkbb6yCoCRkfuegWt6
66VJVMKfzAymnkAcXP28XhJS2LJ8hycZ7snW
67VLVwD5EPLAwNh9hgzneQiyynoyR5XkPqhL
68VK7vNDkYUgghnpUSVtrAYaTzt8McgYaHZr
69VSMg66YcrTYZt3ybNgwXpnnSBQFhGvALi8
70VUmgiczfwxXiFLqAur1ptUrkNYDDbGsRNM
71VBYUh1mTmpPaWKch94GCdPyTq9KKqvCRFX
72VVDXXcpbPgPFaLsJ2K2S3Lm87yww8Zgp6U
73VDfCpouM3MDRukkfDrAkiuEd4aS96TFu2E
74VWhvKhyds3eegzGqmEPFfVgv1HbGhZ2UnQ
75VPuXjMK2LAqCCQBPnnC2oCVzLh3i45VKbz
76VNF3zwAuGATJ1bdgJzueinpubUiFRry7MD
77VTaqXc8HQPPbAB6qey5ZEP9xAoD46TUsm8
78VCjnDr2W6skcAHQdAXQJwGwmiaLfGJfkf6
79VYDUnYfw8ZUSPQrnvFzEPSRv16KZqNwgbL
80VRFswxb5HKZLR9xZtfspSETjzPxsfM1T9S
81VSRYWdSo9KMDPBXU6p9DZL9WhV7UmW39GV
82VBZnWa2JZZxHmc7TgfinqbhWuqcrjGumZE
83VURvSqiCDZycjyrWEaFTFgfgDZLVFA9ivH
84VXYqd1TTBr2Eq7ZyLP8xiuKXduCDGZEeGU
85VNtZ3RzzGKh9gqqwQydnpFq7N7E75zRjXp
86VJubRfsz7tatHngXYWxUGdzT462nLnKVqs
87VEvNKf63HFLqvvQ4XhTsN2U68rhhe6Qvjn
88VDrsKFUBPEQ7jqHLnmMAWSpbiCrRvYeFe8
89VYBz73EUfubpnio9wrC8HUyZmECCd4MfuQ
90VJmKizemx6EHmJbmqxqvxhZZNTWRgDbdYX
91VEujgu1SRfcSmjt45H8MnCVCn6AeuHnqwE
92VDELeN5zqT3jKUvdpR67R1XSq1779Egrnm
93VKhGAGTFp1cdaGbozcR4CoEK9BrEdZPGuJ
94VJ9D9coi9CCxDitJLif5quLYQTv1tNijKs
95VKKHzgYD9NZzvbw3n3bgmYiT8E1VRnMyd6
96VYVWcqYjBYsTF24j9ELbu5xWXcyNtQj3m8
97VCNGRUn5mCQo7TSG6jQsyobFTxPSeR7p9k
98VFTGHCqMTMUMFwRsN6pHd5mScXUszrrHwF
99VKJUUNx4e93mZULcuN3aftKiCXPW51Wjks
100VJ6Lv9bCaYHeCVfFK9g9KLYkaeMfxicT87

Top 100 - Received Coins

Address
1VApSGdeFR1u8jrPBaMrwm67zGQNji4Go4S
2VR6sdXZ1A7Nwnd6F8Fw7R9fXDzXhLLZWGx
3VFknhK9ibektyEHGTvmp7XpmEPtmDoUbu6
4VDkNRi7PiTpaKNZnt47pUrzyxxCcvyKHKJ
5VRVZheKguJKKsYsq1jmXUK7PkNf9ZhxxyQ
6VCaZyi4adjvR91cUYtDopqhiLm5rb6xanP
7VDQu4ajvQHCdrE8vYuQHpvuVJLamTh9HDo
8VDwsT1ZXG1qs15ZygGQj6G17qF85bKbHpx
9VZa7sR5gAp6CWSzYyhu6BsrejDnsRMbHnW
10VNc9NkAR9doyPu3oEWquJrTAZGTHwrH8Hr
11VDRC5YzJQSErBQA1fwUoyJY8kddyM19feo
12VWXK8XUHm29rh4sFCKxSdEzFs7nNk8LRP7
13VPsoeus8R54GCsKssGwKirbbEDHaNdhqLG
14VBrnwR4XWTmVHqGeTktFE3Mgmk7EmzNGW2
15VHMuAQtEegyjHys9LWHkBianiRGPYWvh2n
16VVt8uABKAE56avHzmQY6RSGV7bpRhTxgKH
17VLApG7pkxPq4q2jcCQYwvRfwCfcBBgJsWm
18VK2NoxGsBKc1mhVwVNZfmjgSYfUubbGDeG
19VCvGC7U5Sx24RRAm6s3DDxbfE4ugmZ2YE6
20VGVUckEoP5Yk67Er2QC3zx65jrNAEx3uw4
21VYB9Jtm3eSB55zGRY4qBkX3yahKVAnuAA5
22VJNjceG62Pin9ME71er2yq1E8Agv9m8QPJ
23VCW88WA93fezCfw4Fuq2sBSFEM35RPb6xR
24VE2KsQF9o4yE3NNi6Y7b7D4WiUP6hw3iT4
25VNLUKZG4atjEPcDD8fau9e53QSg3jmN8go
26VR7gmyZTEzqwtLK4YLXTGSMoi52QDa8cF2
27VEuHRRikqg7Uvc35zFUyeMheECqRdhni8r
28VHu9ZzF5sfaFsgAdhtEaukxTgMLoqD5BVx
29VGCXjaytmiwZe5mv1qqB8MA7Fg3NR2B85c
30VGUKmPy6WSk4aMZ2qtTnN1wTahRdWMYypo
31VXSW8erChACoC3psXqcbYyzVCE1LLASocg
32VBZVqRPkdBHoHRGAksTbSXDi1M7S4TKq8n
33VTrRcA12BaMaGF5HfRh1dxJLuXqtweNFvQ
34VFQkJNtr4C3hZngk5ALvWQUiMLAz4189gs
35VKKga9qvGCkR61PRnM9CHJVPqF1M5cRWa3
36VEyZxU9kMwArnpTBjEGB63ruSVfbESHnwG
37VMGfH9soLF6Tw39xNZzMRhAe97uJWBR7jM
38VPxMuPdvgHtZW5BnD5jGn2TdmjRFpN24Gt
39VVVvfuLPmqmoCU7rKW1nYHBRzSQUhGTPHk
40VJcMzCzpx4En2eR4eDkTPHdLDoULDXwfHn
41VFfxhiztJEXg9Ms5evi4ZjbeL9eWbPPEwN
42VSNM3WEWqRHCepQGPXKWrisEsPuUyQxR6p
43VMXS2FRQBD2DkppfjAKR3tfNR83ZrYgbqT
44VJWFFfZdeXDBrzwZuYdLjUEEBNZa3hYYNd
45VPpmGaotydLxpGdmN4EY9LK9NsiHYvV8dN
46VHAEiXe1ocgRZQEzsuueaobj71XfCAtDnS
47VCtY9o98pdwNPP7xVoD2PRrErca9fUbhd3
48VF5tyoyoDud2k8v6EmkDM4qb7MMqZQsP5R
49VReoom1M9ecYpogiM5yyhjBm99cXDAdtHa
50VUDMetW1FMpAchfcq9cAumGXZAhdibPdCV
51VWo9SyLb5t2ZCuEcq4icmfngCv2aidDLr6
52VVMDHH2JJ1zSn8iPbQg9KJEvTBmtSN2Fza
53VWPTLWKLNgkArFH7r5kM5KdGVCZU8XvfkE
54VWcdBH2FPD83SXWfw6tAmXsLG4DbEsSZ2Q
55VBDGYKhLdMpD3br9wdTFLdkGoL8jxs4GGq
56VGP9QV4jtv61uYzGoP1JRmxJuL96h18Vqz
57VGuXmbUQe97eTmo1Z1Eh96PwnvcmCNeYQf
58VN4LQRfkVfK4L4GLg2DBdHb1aFonKWBNdx
59VC2wmKJteWFbvY2Css73P78m8F9bnwFp85
60VDd4yVGUeJAJAnctEm7J553sQuunR7E9ry
61VCyKjKG4o9vKJtzucfaWEXKjQk1hU8MUQn
62VZu8sN3vFMFB31qW2FEdHWXnJQqviCz8Nh
63VZuQ9hz9Hm2MkMLyxSgNp2PNTN6fo6ut8V
64VFhh7CjDqnhJBcvYLsXEqz4SaEL3yNi3cm
65VVkNeGT8nyPte5mPUXyfM7Mco5ABd3UCVD
66VXwMZu55kyZESZG5TJ2G4Stu2LHjSGzuxx
67VYJfGKHhFaoEmuxgnSWMiUAkyLBTfsEt6k
68VQZrwr4XWCV2kxvWdVANPzhdoFzDGuzfTe
69VBebZxkYpT3ynRWY7q9HsyfGCofLYegRum
70VJNvtjj5qP2gMq426hV2NRw4UEAKoVmhB9
71VZnu9A2R7GKPfdD6xAHJAjwxrjdd6o1n1C
72VLXRAMFBKTdzdXZCL31bUJpPwoh8mvKCmJ
73VPZ6aL25BsHwf2yMaD9uTM5mWbXEvhSDgH
74VL5HNaXSLJiaT5QwyUBdjatCnixCj9o2a2
75VYvYBBxydSDerS24DbiyzwWtP9R6bp1u9X
76VYrruK1Xnr7eLoyLdg9t8Yg5s4gL8T4J2Y
77VJqR2vseKY7kJGwV73CxLDXbkiLMNyv6mZ
78VD2xqmfFE4sk3KSGQzpPMJ5vZuugARJdq4
79VW5q4HupXuUQaYSgsB1V1XrsJTwiKQAQMh
80VCmpipjvxF6vtM8Bdqa4HS3QRQQXad92QM
81VZLMB56wKoAstPch7be2LrkJLKDEFqRGnL
82VCYCFEpb8rEX3s2rBpVF4wXU4PofjRxBeA
83VNKd9MHsG2yCYAQ8Zb6v3HheLsdMTK9ZH5
84VQphGVj7ahEiDT6yQpyYDazDxuYuRwKZoZ
85VY5c5z3ShPyt6xT73zSe4VWdPr8HNLGhU2
86VSjGMazXt3zL5qCZjyaZwrtSkAsJdpZe4N
87VWy813r8cz6mxtTxL72AL8KvptMXgseLs4
88VGX7LvAj5v4bcwBzU45KdjRtDceUNyeeRt
89VKMVpNZWMXEKyL7SwqkmnRz5MPa3YSfok4
90VArfkMju8fyFmJd96zGuXztnwBiuffDdn1
91VZdyrcgFhaH6UGBaePLijZdieKCrz7YPsW
92VT6F24pHynaNgsTdaq1tTS248oGFRb4bG9
93VLzSL8hGsGhnTFMxRnHqN8zyJJSGNFoAke
94VTYKroqwdoDncb4WpZYRo1B52JjKgPXXuY
95VBrCSk9NmohyTRpVC1jr2E1bKnoe5uC9nC
96VNtBzgAjkgqgvGuXfLCTKXZ64yuWBVxLAb
97VKUqY9za3uiFxCKuyhZBKQCtR88j4pTKcf
98VDrsKFUBPEQ7jqHLnmMAWSpbiCrRvYeFe8
99VUu6uS5P4F58KC7u3dKfCE8dgLyfMDVvEe
100VK7dRwQBtxmb1MiJwL8tYh1sYGp9nEhAMd

Wealth Distribution

Amount (VYI)%
Top 1-25
12647754.8358538243.06
Top 26-50
2509365.615143738.54
Top 51-75
1212823.023169644.13
Top 76-100
806585.787369732.75
Total97.25